New items
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Kryptografia w teorii i praktyce
Systemy zdrowotne : zrozumieć system