Nowości
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles