Nowości
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Hazardous Materials : Managing the Incident
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)