New items
Modelowanie organizacji dynamicznej
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Komunikacja w kryzysie