New items
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Posłuszni do bólu
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje