New items
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa