Nowości
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Pediatria
Terror\terroryzm : studium przypadku
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia