Nowości
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy