New items
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów
Ochrona własności intelektualnej
Cyberbezpieczeństwo
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego
Próba generalna : strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej : listopad-grudzień 1981