New items
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Structural Fire Engineering
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm