Nowości
Położnictwo i ginekologia
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane