New items
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych