New items
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Modelowanie organizacji dynamicznej
Fire : the battlespace enemy
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland