New items
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne