New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Electrical fires and explosions