New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo