Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia