New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa