New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
System ochrony zdrowia w Polsce
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,