Nowości
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
System ochrony zdrowia w Polsce
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Ekologia : słownik encyklopedyczny