Nowości
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Wiktymologia kryminalna
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej