New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych