New items
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Genetyka medyczna
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne