New items
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu