New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Confined space rescue technician manual
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19