Nowości
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Building construction : the firefighter's battlespace
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne