Nowości
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
ABC oparzeń
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy