New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu