New items
Katastrofy. 2,
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Disaster by choice : how our actions turn natural hazards into catastrophes
Próba generalna : strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej : listopad-grudzień 1981
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki