New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Structural Fire Engineering
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i bezpieczeństwo międzynarodowe
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane