New items
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Fire safety for very tall buildings : engineering guide
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna