Nowości
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje