New items
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Structural Fire Engineering
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku