Nowości
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych
Teoria operacji specjalnych
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1