New items
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Ekologia : słownik encyklopedyczny
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG