New items
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Essential MATLAB for Engineers and Scientists