New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Kryptografia w teorii i praktyce
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz