New items
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Systemy zdrowotne : zrozumieć system