New items
Wiktymologia kryminalna
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Kryptografia w teorii i praktyce
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9