New items
Wytyczne SITP : instalacje sygnalizacji pożarowej : projektowanie : WP-02:2021
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6