Nowości
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Prawo urzędnicze
Naddniestrze : terror tożsamości,
Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,