New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Interna Harrisona. tom III
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Interna Harrisona. tom I