New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Fire : the battlespace enemy
Essentials of Fire Fighting
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa