New items
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG