New items
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Kompendium bhp. T. 1
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Komunikacja w kryzysie