New items
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Trening ekstremalny : ćwiczenia żołnierzy oddziałów specjalnych