New items
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Teoria operacji specjalnych
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich