New items
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Filozofia : szybki kurs dla każdego
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego