New items
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Ochrona własności intelektualnej
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych