New items
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Skuteczne działanie w stresie : osobisty niezbędnik
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia